English version

ОРИГИНАЛНИ ТУРБОКОМПРЕСОРИ

за леки, лекотоварни и товарни автомобили

Необходими проверки и препоръки

За да избегнете излишни проблеми, моля монтирайте турбокомпресора с изключително внимание!

За да избегнете излишни проблеми, моля монтирайте турбокомпресора с изключително внимание! От голямо значение е, дори и за опитни механици, да се обърне внимание на особеностите при монтажа на този агрегат. Моля прочетете инструкциите внимателно!

Необходими проверки преди монтажа на турбокомпресора.

1. Проверете захранващия с масло тръбопровод (маслена магистрала).
Свалете тръбопровода, източете маслото, което се намира в него и го почистете щателно. Старателното почистване на тръбопровода е много важно, но ако има някакво запушване, повреда или превиване, тръбопровода трябва да се замени. Измийте старателно захранващите щуцери. Никога не използвайте течни гарнитури (силикон)!

2. Сменете маслото
Смяната на маслото и масления филтър е задължителна. Ако това не бъде направено, има голяма вероятност новият турбокомпресор да дефектира. Старото или мръсно масло възпрепятства мазането и ще доведе до повреди, най-вече на лагерите и вала.

3. Проверете изходящия маслен тръбопровод!
Свалете тръбопровода, източете маслото, което се намира в него и го почистете щателно. Уверете се, че тръбата е чиста. Маслото трябва да се отича лесно към картера. При запушена отичаща тръба, турбокомпресорът има възможност да създаде допълнително налягане в картера и да започне да пропуска масло през маслените сегменти, както в турбинната, така и в компресорната част.

4. Проверете вентилацията на картера
Уверете се, че вентилацията е чиста и в добро състояние. Запушен отдушник може да причини проблем свързан с теч на масло от турбокомпресора. Задължително подменете филтъра за картерна вентилация*, често пъти намиращ се на отдушника на двигателя. ( *опционален, наличен при повечето модели автомобили). 

5. Проверете състоянието на двигателя
Когато двигателя не е в добро състояние, той оказва влияние и върху турбокомпресора. Например, повишено налягане в картера може да причини теч на масло от турбокомпресора. Турбото връща това масло обратно в двигателя, респективно в горивната камера. 

6. Проверете въздуховодите
Сменете нов въздушен филтър, проверете и продухайте въздуховодът от въздушния филтър до турбокомпресорът. Също така въздуховодът от турбото до двигателя,трябва да бъде проверен и почистен. Ако автомобилът има междинен охладител на въздух (intercooler), той трябва да бъде почистен и промит от остатъци на детайли на стар турбокомпресор или масло. Задължително проверете изходящите гърнета (катализатор)! Запушения катализатор има възможност да създаде допълнително картерно налягане. 

7. Проверете налягането на маслото
Използвайте чист съд, за да съберете масло от захранващия маслопровод. Оставете накрайникът му незатегнат. Завъртете двигателя на стартер, за да се убедите в нормалното снабдяване с масло и обезвъздушаване на тръбопровода. Използвайте монометър! Убедете се, че маслото има нужното атмосферно налягане. 

Монтирайте! 
СОФИЯ
ул. Околовръстен път 23, 1404
телефон: 02/ 958 17 90, 02/ 958 17 82
GSM: 088 534 0720, 0885 340 708, 088 761 0412

Skype nickname: realturbobg

www.realturbo.net

Общи условия realturbo.net
ПЛОВДИВ
бул. Цариградско шосе 92
телефон: 032/ 634 050
GSM: 089 840 1330, 088 821 1829, 088 821 1830

Skype nickname: RealTurbo Plovdiv

СЛЕДВАЙТЕ НИ